Imenovanje zastopnikov pacientovih pravic

Vlada Republike Slovenije je dne, 17. decembra 2014 imenovala tri nove zastopnike pacientovih pravic. Imenovani so bili Viktor Pilinger, Melina Omrzel Petek in Duša Hlade Zore.

 

Vlada je imenovala zastopnike pacientovih pravic na območju Ljubljane in Maribora

 

Vlada RS je dne, 17.12.2014 na redni seji imenovala tri nove zastopnike pacientovih pravic. Za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Ljubljana sta imenovani Duša Hlade Zore in Melina Omrzel Petek, za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Maribor pa Viktor Pilinger.

 

Zaradi uresničevanja Zakona o pacientovih pravicah je potrebno imenovati zastopnike pacientovih pravic, in sicer za vsako območje, ki ga pokriva posamezni Zavod za zdravstveno varstvo, na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti pa pravni naslednik Nacionalni inštitut za javno zdravje in njegove območne enote. Do sprejetja ustrezne pokrajinske zakonodaje zastopnike imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Tretji odstavek 89. člena Zakona o pacientovih pravicah določa, da se za območje, ki ima od vključno 300.000 do vključno 450.000 prebivalcev, imenuje dva zastopnika, za območje, ki ima nad 450.000 prebivalcev pa tri zastopnike.

 

Septembra 2014 je potekel mandat enemu zastopniku pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor in dvema zastopnikoma pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, zato je Vlada Republike Slovenije 21. 8. 2014 sprejela javni poziv za predlaganje kandidatov za zastopnike pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana in Območna enota Maribor. Javni poziv je bil objavljen dne 29. 8. 2014 na spletni strani Ministrstva za zdravje.


Duša Hlade Zore je leta 1968 diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima večletne delovne izkušnje na področju zdravstva, zasedala je vodilna mesta v Krki, d.d., Novo mesto.
Melina Omrzel Petek je leta 1995 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima večletne delovne izkušnje na področju prava. Zadnja leta je delala kot vodja pravnih in podobnih oddelkov, najprej v Rudarski gradbeni družbi d.d., v Javni agenciji RS za regionalni razvoj ipd., sedaj je zaposlena na Inšpektoratu za kmetijstvo in okolje.
Viktor Pilinger je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Ima večletne delovne izkušnje na področju prava, saj je vrsto let opravljal delo davčnega inšpektorja na Ministrstvu za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.

 

Skladno s petim odstavkom 50. člena zakona mandat zastopnika pacientovih pravic traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje/medijsko središče/novica-17.12.2014

Pusti komentar

Tvoj E-mail naslov ne bo javno objavljen.

Lahko uporabljaš naslednje HTML tage in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Toggle This
  • Vreme

    Error loading http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?w=55848377&u=c
  • Prevajanje

  • Anketa

    Loading ... Loading ...
  • Prijava